Önden Yüklemeli Program

(Front-loaded programme) Bu terim herhangi bir programın uygulamasının ilk aşamasında çözümü güvence altı­na almak için eldeki araçların önemli bir bölümünün erken kullanımını ifade eder. Gelecekteki herhangi bir gelişme­yi veya riski bugünden dikkate alarak, işin başlangıcında belirli önlemlerin devreye sokulması da önden yükleme işlemlerinin kapsamındadır. “Önden yüklemeli” terimi proje yönetiminde ge­liştirilmiş daha sonra ekonomik önlem­ler ve programlar için de kullanılmıştır.