OPEC

(Organization of Petroleum Exporting Countries) Net petrol ihracatçısı olan ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran ülke­lerin oluşturduğu bir örgüttür. “Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü” 9-14 Eylül 1960 tarihinde Bağdat’ta toplanan bir konferans sonucunda resmen kurul­muştur. Kurucu üyeleri Suudi Arabis­tan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela’dır. Kuruluşa sonradan Katar (1961), Libya (1962), Birleşik Arap Emirlikleri (1967). Cezayir (1969) Nijerya (1971), Ekvador (1973) ve Gabon (1975) katılmışlardır. Son dönemde katılan üyeler Angola (2007) ve Ekvator Ginesi’dir (2017). Kurucu üyelerin, yeni üyelerin kuru­luşa kabul edilmesinde sahip oldukla­rı veto hakkından başka ayrıcalıkları yoktur. Örgütün merkezi Viyana’dadır. Katar 2019’da OPEC’ten ayrılmıştır. OPEC, 1973 ve 1979 yılında ham pet­rol fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlar sonrasında güçlenmiştir. I986, 1998­1999 ve 2014 yıllarındaki fiyat düşüşle­ri ise petrol ihracatçısı ülkelerin ekono­mik durumlarını sarsmıştır.