Operasyonel Risk

(Operational risk) Bilişim altyapısın­dan, insan hatasından, yönetimsel başansızlıktan veya kurum dışı olaylardan kaynaklanabilen ve kurumun verdiği hiz­metlerin yavaşlamasına, bozulmasına ya da sağlanamamasına yol açan risktir.