Optimum

(Optimum) Makro ve mikroekonomide belirli bir amaca ulaşmak için “en uygun koşulları” belirtmek üzere kullanılan bir terimdir. Optimum kavramı kesin bir nitelik taşımamaktadır. Doktrinlere, yöntemlere ve sübjektif ölçülere göre bu kavramın sınırları değişebilmektedir.