Ordinal Fayda

(Ordinal utility) Mikroiktisatta tüke­tici davranışı konusunda geliştirilmiş bir kavramdır. Faydanın sayılaştırılması imkânsız olduğu için tüketicinin mal bileşimleri veya mallar arasında tercih sıralaması esas alınır. Bunun için de “sıra gösteren” anlamındaki “ordinal” kelimesi kullanılır.