Organize Türev Piyasalar

(Derivative markets) Standartlaştırıl­mış türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, gerçekleştirilen takas­ların bir kurum tarafından garanti edil­diği, borsaların bünyesinde işleyen pi­yasalardır. Türev piyasa işlemleri olan futures, forward, opsiyon ve swap, pi­yasa oyuncuları tarafından riskten ko­runmak veya kâr elde etmek amacıyla kullanılabilmektedir.