Orta Vadeli Mali Plan

(Medium-term financial plan) Bu plan, bütçe hazırlık sürecinde yer al­maktadır. 5018 sayılı Kanun’a göre Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminle­ri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren bir belgedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazır­lanan Orta Vadeli Mali Plan, her yılın eylül veya ekim ayında Cumhurbaşkan­lığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu maksatla hazırlanan Orta Va­deli Mali Plan, Orta Vadeli Program’da belirlenen temel amaç ve politikaların hayata geçirilmesine yönelik olarak hazırlanan, merkezi yönetim bütçe bü­yüklüklerini ve kurumsal bazda ödenek teklif tavanlarını belirleyen bir belge niteliğindedir.