Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)

(Common Customs Tariff) Aralarında gümrük birliği gerçekleştiren ülkelerin, birlik dışındaki ülkelere uyguladıkları ortak tarifedir.