Ortak Para Alanı

(Common currency area) Yakın ekono­mik ilişki içinde olan bir grup ülkenin paralarını sabit kurlarla birbirlerine bağlarken diğer ülke paralarına karşı dalgalanmaya bırakmalarıdır.