Ortak Pazar

(Common Market) Gümrük birliğinin daha ileri bir aşaması olup üye ülkeler arasında emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin de serbestçe dolaşımının sağlandığı iktisadi bütünleşme aşama­larından biridir. 1960 ile 1980 arasında bugünkü AB, Türkiye’deki kamuoyu ta­rafından “Ortak Pazar” veya “Müşterek Pazar” olarak adlandırılırdı.