Ortakçılık

(Sharecropping) Bir tarımsal araziden elde edilen ürünün daha önce yapılmış anlaşma gereğince toprak, toprağa bağ­lı tesisler ve tohumluk, gübre, ilaç gibi girdileri sağlayan toprak sahibi ile top­rağı işleyen ortakçı arasında paylaşıldı­ğı üretim ilişkisidir.