Ortalama Değişken Maliyet

(Average variable cost) Toplam değiş­ken maliyetin üretim miktarına bölün­mesiyle hesaplanan, bir birim mal üret­mek için katlanılan değişken maliyettir.