Ortalama Gelir

(Average income) Belirli bir dönemde bir birim maldan elde edilen gelirdir. Toplam gelirin üretim miktarına bö­lünmesiyle bulunur.