Ortalama İthalat Eğilimi

(Average propensity to import) Bir ül­kede belli bir dönemde gerçekleştirilen ithalatın milli gelire bölünmesiyle he­saplanan, belirli bir dönemde bir birim milli gelire karşılık gelen ithalattır.