Ortalama Maliyet

(Average cost) Belli bir dönemde katla­nılan sabit ve değişken maliyetler top­lamının, aynı dönemde üretilen toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen değere denir.