Ortalama Saat Ücreti

(Hourly wage earning) İşçiye belirli bir dönemde yapılan toplam ödemenin aynı dönem içinde çalışılan saat sayısı­na bölünmesiyle bulunur.