Ortalama Yaş

(Mean age) Nüfusun yaşlarının toplamı, nüfus sayısına bölünerek bulunur. Orta­lama yaş değeri ortanca yaşa yakın çıkar.