Ortanca (Medyan) Yaş

(Median age) Nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandı­ğında ortada kalan kişinin yaşıdır. Buna göre, nüfusun yarısı bu yaştan küçük, di­ğer yarısı da bu yaştan büyüktür. Türki­ye’de 2018 sonunda ortanca yaş 32.0 idi.