Ortanın Dışlanması Yasası

(Law of excluded middle) Yalnızca tam olarak uygulanan esnek kur sistemi veya sabit kur sistemlerinin uygun ol­duğunu ve ara kur sistemlerinin başa­rılı olamayacağını ileri süren görüştür.