Ortodoks İstikrar Programı

(Orthodox stabilization programme) Enflasyonu düşürmek ve enflasyon beklentilerini kırmak amacıyla genel kabul görmüş daraltıcı para ve maliye politikaları uygulanmasını içeren istik­rar politikasıdır.