Örüntü

(Pattern) Yapay zekâda bu kelime “ge­nel tanım içinde bir varlığı tanımak için kullanılan özellikleri ve bu özel­likler arasındaki ilişkiler kümesi”ni ta­nımlamaktadır. Bu özellikler, geomet­rik bir şekil, desen, kalıp, ses, resim, işaret, metin ya da herhangi bir konfigürasyon olabilir.