Örüntü Tanıma

(Pattern recognition) Bir görüntüde yer alan anlamlı biçimlerin otomatik olarak analiz edilerek tanınmasıyla il­gili araç, gereç, yöntem ve tekniklerin bütününü ifade eden bir terimdir.