Osmanlı Bankası

(Ottoman Bank) 1856 yılında İngi­liz sermayesiyle İstanbul’ da kurulan Ottoman Bank’ın unvanı 1863 yılında Fransız sermayesinin katılımı sonucu Bank-ı Osmani-i Şahane’ye dönüşmüş­tür. Osmanlı İmparatorluğu’nda mer­kez bankası olarak faaliyette bulunan banka Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kuruluşuyla birlikte bu iş­levini kaybetmiştir. Bankanın varlığı 2001 yılında Garanti Bankası’nın bün­yesine katılmasıyla sona ermiştir.