Otarşi

(Autarky) Bir ülkenin çok yüksek güm­rük tarifeleri, kotalar ve kambiyo dene­timi gibi araçlarla kendini dünya eko­nomisinden soyutlamak için uyguladığı iktisaden kendi kendine yeterlilik po­litikasıdır. Sovyetler Birliği, 1917’de, Almanya 1934’te ve Arnavutluk 1975­1980 döneminde otarşi yöntemini de­nemiştir. Ancak bu denemeler kalıcı bir sonuç vermemiştir.