Otofinansman

(Auto-financing, self-financing) Bir iş­letmenin yatırım harcamalarını, dağıtıl­mamış kârlarını ve özkaynaklarını kul­lanarak borçlanmadan karşılamasıdır.