Otomasyon

(Automation) Otomasyon bir işin insan ile makine arasında paylaşılması olarak tanımlanabilir. Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun düzeyini belirler. İnsan gücünün yoğun olduğu otomas­yon sistemleri yarı otomasyon, makine­nin yoğun olduğu sistemler de tam oto­masyon olarak adlandırılır. Otomasyon 20. yüzyılda kısa dönemde işçilerin iş bulma imkânlarını azaltmış, orta vade­de ise üretimin ve verimliliğin artması sayesinde işsizlik geriletilebilmiştir. Ancak yeni dönemin gerektirdiği dona­nıma sahip olmayan işçilerin ve diğer çalışanların işsizlikten kurtulmaları çok daha zor olmuştur. 21. yüzyılda bil­gisayarın, internetin ve her tür elektro­nik bilgi ve haber iletişim tekniklerinin gelişmesi bu kez beyaz yakalıları işsiz bırakmaya başlamıştır.