Otoprodüktör

(Autoproductor) Elektrik enerjisi ihti­yacını kendisi üreten, tüketim fazlası üretimini ise satan tüzel kişidir.