Outlet

Bu kelime İngilizcede satış yeri anlamı­nı taşır. Malların düşük fiyatla satıldığı işyerlerine “outlet mağaza”, bu türden mağazaların bir arada bulundukları yer­lere de “outlet center” adı verilmektedir.