Özel Finans Kurumları

(Special financial institutions) Faizsiz finans kuruluşları 2005 yılına kadar bu adla anılmış, daha sonra bu kurumlara “katılım bankaları” denilmiştir.