Özel İhtisas Komisyonu Raporları

Her “Beş Yıllık Plan” döneminde kuru­lan özel ihtisas komisyonları, konulara ve sektörlere göre raporlar hazırlamak­tadır. Raporlarda konularında uzman olan bilim insanları ve şirket yöneti­cileri fikirlerini açıklar. Bu raporlara Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın inter­net sitesinin “Planlar ve Programlar” bölümünde ulaşılabilir. Ekonomi, iş ve bilim dünyasından onlarca bilgi­li ve deneyimli kişinin görev aldığı bu komisyonların, her dönem için sayısı 60’ı aşan raporlarında Türkiye ekono­misinin dönemler itibari ile gerçek bir envanteri incelenebilir. Raporlar ista­tistik veriler ve göstergeler açısından da zengindir.