Özel Marka

(Private label, private branding) Hi­permarket ve süpermarket zincirleri­nin üretici şirketlerden tedarik ettikten sonra ambalajın üzerine kendi etiketle­rini ve markalarını koymalarını tanım­layan bir terimdir. Etikette esas üretici şirketin adı da ayrıca belirtilir.