Özel Mülkiyet

(Private property) Kapitalist sistemin bu ayırt edici özelliği, gerçek veya tüzel kişilerin menkul, gayrimenkul, maddi veya fikri haklarını yasal sınırlar içinde olmak kaydı ile diledikleri biçimde kul­lanabilmelerini ifade eder.