Özel Sektör Tahvili

(Bond) Tahvil, bir mülkiyet senedi olan hisse nedeninin aksine, bir borçlanma senedidir. Tahvil sahibi, özel şirketin uzun vadeli alacaklısıdır ve şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık şirketin brüt kârından öncelikle tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. Şirket zarar etse de tahvil sahibi vadesi gelince ana­para ve faizlerini alır. Risk ancak şirke­tin borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiğinde ortaya çıkar. Tahvil sahipleri tasfiye durumunda hisse senedi sahip­lerinden önce alacağını tahsil eder. Tah­villerin getirisi sabittir. Tahvil sahibinin kazanç sağlaması için, faiz oranının enflasyon oranının üstünde olması ge­rekir. Bazı tahvillerde bir bankanın veya şirketin bağlı olduğu holdingin garanti­si bulunabilir. Enflasyonun yükseldiği dönemlerde, değişken faizli tahviller önemli güvence sağlar. Hızlı enflasyon dönemlerinde ise enflasyon oranına en­deksi tahviller gündeme gelir. Tahville­rin, rüçhan haklı tahviller, kâra iştiraklı tahviller ve hisse senedine dönüştürüle­bilir tahviller gibi çeşitli türleri de vardır.