Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

(Specialconsumption tax) Motorlu taşıt­lar, petrol ürünleri, tütün ürünleri ve al­kollü içecekler ve benzeri mal ve hizmet­lerin miktar veya değeri üzerinden alınan bir tür gider vergisidir. Bu tür bir vergi çıkarmak için 1993, 1995 ve 1996 yılla­rındaki girişimler sonuç vermemiştir. 12 Haziran 2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Tüketim Vergisi’nin uy­gulaması 1 Ağustos 2002’de başlamıştır.