Paket Bağlama

(Package tie-in) Satışın gereği olarak herhangi bir ürün, bir diğeriyle birlik­te satıldığında ortaya çıkar. Bağlı satış kavramıyla ilgilidir. Örneğin bir bilgisa­yar üreticisi müşterilerden bilgisayarı diskleri ve basım kâğıdı gibi yardımcı ürünlerin tümü veya bir kısmıyla satın almasını isteyebilir.