Paket İndirimleri

(Bundled rebates) İki veya daha fazla mal veya hizmetin birlikte satın alın­ması halinde uygulanan toplam fiyatın, her bir mal veya hizmetin ayrı ayrı sa­tın alınması halinde uygulanan toplam fiyattan daha düşük olması durumuna “paket indirimi” denilmektedir. Paket indirimleri farklı görünümlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu indirimlerin en ba­sit şekli, birbirinden farklı iki veya daha fazla üründen oluşan bir pakete, paket içerisindeki ürünlerin bağımsız satış fiyatları toplamından daha düşük bir fi­yatın uygulanmasıdır. Paket indirimle­rinin nispeten daha karmaşık bir türü, alıcının farklı ürün gruplarının tama­mında miktar, ciro ya da pazar payı şek­lindeki belirli bir hedefi yakalamasıdır.