Panayır

(Fairground) Kırsal alanda tarım ürünleri ve makineleri alım satımı için her yılın belirli günlerinde kurulan ti­caret yeridir.