Panel

(Panel) Çok sayıda kişi ile aynı anda ya­pılan bu mülakat türünde değişkenler ile ilgili ölçümler zaman içinde sürekli tekrarlanır.