Pazar

(Market) İnsanların yerleşik tarım ile geçimlerini sağladıkları çağlardan son­ra pazar yerlerinde alışveriş faaliyeti başladı. Alıcılar ile satıcılar yerleşim yerlerinin merkezlerine yakın meydan­larda bir araya geldi. Önce trampa ile başlayan ticarette sonraki dönemlerde farklı ödeme araçları kullanıldı. Türkiye’de pazarlar beldelerde ve kent­lerin belirli semtlerinde haftanın belirli günlerinde kurulur. Pazar kelimesinin kökeni Farsçadaki “bazar” kelimesi­dir. Çarşı kelimesi ise sabit alım satım yerlerinin bulunduğu yerdir. Pazar ke­limesi 20. yüzyılda belirli bir üründe arz ve talebin karşılaşmasını anlatan bir terim olarak soyut anlamı ile de kul­lanıldı. Örneğin otomobil pazarı denildiğinde otomobile yönelen arz ve talep koşullarının bütünü anlaşılır. Pazarla­ma terimi de pazarın soyut anlamı üze­rine kurulmuştur. Piyasa kelimesi ise pazardan daha farklı bir soyutlamayı ifade eder.