Pazar Doygunluğu

(Market saturation) Belirli bir ürün­de penetrasyon oranının yüzde 100’e yaklaştığı, arzın talepten fazla olduğu doymuş pazarı tanımlar. Pazarın tekrar canlanması ürünün farklılaştırılması- na veya teknolojik düzeyinin yükseltilmesine bağlıdır.