Pazar İçin Rekabet

(Competition for the market) Yenilikçi ve ağ etkilerinin var olduğu pazarlarda görülür. Yenilikçi pazarlarda ürünlerin birbirleriyle uyumlu olmadığı durum­larda standartlar öne çıkar. Rekabet, hangi standardın tüketiciler tarafından tercih edileceği ve sonrasında etkileri yüzünden pazarın büyük bir bölümünün elde edilmesi üzerinde olur. Bu reka­bete 80’li yıllardaki VHS-BETA video kaset rekabeti örnek olarak verilebilir. İki standardın rekabetinde tüketicilerin tercihi VHS üzerine olmuş, daha sonrasında teknolojinin gelişmesiyle CD-DVD standartları ortaya çıkmış ve kasetler piyasadan silinmiştir. Burada önemli olan tüketicilerin seçimleridir. İyi bir pazarlama taktiği ile tüketiciler bir standardın daha iyi olduğuna ikna edilirse, pazar o standarda doğru kaya­cak (tipping) ve “kazanan her şeyi alır” (winner takes all) konumuna ulaşarak yüksek kazançlar elde edilebilecektir. Bu kavram, su, elektrik, gaz gibi temel altyapı endüstrilerinde ise “pazara hiz­met sunma hakkı”nın elde edilmesi için girilen yarışı ifade eder. Genellikle ihale yolu ile tek bir teşebbüse belirli bir bölge için uzun süreliğine bir imtiyaz tanınır.