Pazar İçinde Rekabet

(Competition in the market) Tüketici­lerin gözünde fiyatı, kullanım amaçları ve nitelikleri bakımından aynı ya da birbirinin ikamesi sayılan mal veya hiz­metler için girişilen yarışı ifade eder. Genellikle rekabet denildiğinde pazar içinde rekabet anlaşılır. Pazara giren şirketler kendi aralarında müşteri için rekabet ederler. Bu yüzden tüketici be­ğenisini kazanma, cazip fiyatlar ve daha kaliteli ürünler sunma yarışına girerler.