Pazarlama Ahlakı

(Marketing ethics) Pazarlama faali­yetinde alınan kararların ve yürütülen eylemlerin, toplumda geçerli olan de­ğerlere ve adalet anlayışına uygun ol­masını için yapılan değerlendirmelerin bütünüdür.