Pazarlama Planlaması

(Marketing planning) Bir şirkette ürün geliştirmesi, fiyatlandırma, tutundur­ma, dağıtım, satış hedefleri ve pazar payı gibi pazarlama unsurlarının tek bir plan halinde örgütlenmesini ve eş­güdümünü tanımlayan bir terimdir.