Pazarlamanın 4 P İlkesi

70’li yıllarda girişimciler ürün (produ­ct), satış yeri (place), fiyat (price) ve tutundurma (promotion) konularına odaklanmıştı. Bu unsurlar esas alına­rak hazırlanan pazarlama planı, marka yönetiminde de temel alınmaktaydı.