Penetrasyon

(Penetration) Bu terim bir malın sa­hipliğinin veya satışlarının pazardaki potansiyel alıcı kitlesine ne ölçüde nü­fuz ettiğini gösterir. Penetrasyon terimi hizmetlerden yararlanma konusunda da kullanılır. Bir ülkede belirli eşya, araç ve cihazlarda penetrasyonun düşük ol­ması, o ülke vatandaşları için ilk bakışta üzücü olabilir. Ancak bir başka açıdan bakıldığında bu durum söz konusu ürün pazarının doyma noktasının çok geri­sinde olduğu anlamına da gelir. Bu or­tamda yapılacak yatırımlarla üretilecek ürünlerin satış potansiyeli de yüksek olabilir. Örneğin 200 milyon nüfuslu bir ülkede 80 milyon cep telefonu varsa, bu sayılar yaklaşık 100 milyon kişinin ge­lecek yıllarda cep telefonu pazarına gi­rebileceğini düşündürür. Penetrasyon analizleri, pazarlama politikasının be­lirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Belirli bir yılın toplam satışları içinde şirketi ürünlerinin penetrasyonu ise re­kabet gücünün önemli bir göstergesidir.