Penetrasyon Oranları

(Penetration rates) Penetrasyon oranı üç farklı konuda hesaplanabilir.

Ürün penetrasyon oranı: Bu oran be­lirli bir ürün veya cihaza sahip olanla­rın oranının, bu ürüne sahip olabilecek toplam nüfusa bölünmesi ile bulunur. Örneğin otomobil konusunda yaygın olarak kullanılan penetrasyon oranı nüfusun tamamı dikkate alınarak bulu­nur ve her 1000 nüfusa düşen otomobil sayısı olarak ifade edilir. Bu oranı yüzde olarak hesaplamak da mümkündür.

Marka penetrasyon oranı: Belirli bir marka etiketi taşıyan ürüne sahip olan­ların sayısının, bu ürünün potansiyel alıcılarının sayısına bölünmesi ile bulunur. Örneğin bir kentte X marka bulaşık makinesinin sahiplerinin 50 bin, o ken­tin nüfusu 200 bin ise X marka makine­nin penetrasyon oranı yüzde 25’tir.

Marka penetrasyon payı: Aynı kent­te toplam çamaşır makinesi sayısı 125 bin olduğunda X marka makinenin marka penetrasyon payı yüzde 40’tır. Bir ülkedeki penetrasyon oranlarını diğer ülkeler ile karşılaştırırken, he­sabı bir de hanehalkı sayısına göre yapmak gerekir. Karşılaştırmalarda Avrupa ülkelerinde bir hanedeki kişi sayısının, Türkiye’den ve diğer gelişen ülkelerden daha düşük olduğu da dik­kate alınmalıdır.