Planlamanın Başlangıcı

60’lı yıllarda yalnız Türkiye’de değil tüm dünya ülkelerinde karma ekonomi ve planlama öncelik kazandı. Sanayileşme­de ise “ithal ikamesi stratejisi” benim­sendi. Girişimcilere sağlanan kolaylıklar sayesinde yeni fabrikalar kuruldu. Bü­yük sanayi yatırımlarını önceki dönem­lerde olduğu gibi yine devlet üstlendi.

1961:Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Yüksek Planlama Kurulu oluşturuldu.
 • İlk organize sanayi bölgesi Bursa’da kuruldu.
 • İzmit’te İpraş Rafinerisi faaliyete geçti.
 • İzmit’te Goodyear, Adapazarı’nda Uni­royal lastik fabrikaları üretime başladı.
 • İzmit Yarımca’da Gübre Fabrikası açıldı.
 • Firuz Kanatlı, Eskişehir’de Eti Bisküvi Fabrikası’nı faaliyete geçirdi.
1962-30 Nisan: Türkiye Süt Endüstri­si Kurumu (SEK) oluşturuldu.
 • Pirelli (lastik), Tukaş (konserve), Uzel (traktör) ve Chrysler (ticari araç) fabri­kaları faaliyete geçti.
1963-1 Ocak: Birinci Beş Yıllık Plan yürürlüğe girdi.

24 Temmuz: Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt yasası çıkarıldı.

12 Eylül: Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık konusunda Ankara Anlaş­ması imzalandı.

20 Kasım: Kastamonu Şeker Fabrikası üretime başladı.
 • Konya Çimento ve Magirus (otobüs ve minibüs montajı) fabrikaları üretime geçti.
 • İlk holding olan Koç Holding, Vehbi Koç tarafından kuruldu.
 • Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu oluşturuldu.
1964-17 Temmuz: Sosyal Sigortalar Kanunu kabul edildi.
 • BMC Kamyon Fabrikası İzmir’de üre­time başladı.
 • Uzel’de Perkins lisansı ile motor imal edildi.
1965-11 Ocak: İzzet Özilhan ve Kamil Yazıcı Çelik Montaj şirketini kurarak taşıt aracı montajına başladı.

1 Nisan: Nüfus Planlaması Kanunu ka­bul edildi.

15 Mayıs: Ereğli Demir-Çelik Fabrika­sı (Erdemir) üretime başladı.

24 Ekim: Türkiye’nin nüfusunun 31 mil­yon 351 bin 421’e yükseldiği açıklandı. 
 • Keban Barajı’nın temeli atıldı.
1966-1 Ocak: Kat Mülkiyeti Yasası yü­rürlüğe girdi.

25 Aralık:
Ambarlı Termik Santralı fa­aliyete geçti.
 • İstanbul’da MAN Kamyon Fabrikası Tevfik Ercan ile Alman şirketinin or­taklığı ile kuruldu.
 • Sabancı Holding, Adana’da Sasa Fabrikası’nı kurdu.
1967-1 Ocak: Anadol marka otomobil piyasaya sürüldü.

4 Ocak: Batman-İskenderun Petrol Boru Hattı hizmete girdi.

 • Organize Sanayi Bölgeleri Kurma Yö­netmeliği yürürlüğe girdi.
 • İzmir Aliağa Rafinerisi kuruldu.

1968: Mersin’de Akdeniz Gübre Fabri­kası ve Konya’da Krom Magnesit Fabri­kası üretime başladı.

 • Daimler Benz, Ahmet Veli Menger ve Kadir Has’ın ortaklığı ile kurulan Oto­marsan ilk Mercedes marka otobüsleri satışa sundu.
1969-16 Aralık: İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nün inşaatı ihale edildi.

1970-14 Ocak:
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu kabul edildi.

15 Temmuz: Türkiye Elektrik Kurumu kuruldu.

9 Ağustos: Yapılan devalüasyon ile do­ların değeri 9 liradan 15 liraya çıkarıldı. Yeni vergiler getirilirken, ihracatı teş­vik edici önlemler alındı.
 • Yarımca Petrokimya tesisleri üretime başladı.
 • Nüfusun 35 milyon 605 bin 176’ya yük­seldiği açıklandı.