Pratik Zekâ

(Practical intelligence) ABD’li psiko­log Robert J. Sternberg, zekâyı analitik, yaratıcı ve pratik olarak üç ayrı bölüm­de incelemekte ve önceliği pratik zekâ­ya vermektedir.

Sternberg akademik ve pratik zekâ ara­sındaki farkı şöyle anlatmaktadır: “Fa­kültelerde, öğretileni hatırlamak ve bazı analitik yetenekleri edinmek önemli görülür. Okullarda problemler iyi ta­nımlanır, gerekli tüm bilgiler sağlanır ve yalnız tek bir çözüm yolu ile tek bir doğru cevabın verilmesi istenir. Gerçek hayatta ise ilk zorluk problemin tanım­lanmasında ortaya çıkar. Çözüm için ge­rekli bilgiler eksiktir. Çözüm yollarının ve doğru cevapların sayısı birden fazla­dır. Bu farklılık nedeniyle iyi bir eğitim almış genç, iş hayatının gerçek sorunla­rı karşısında çaresiz kalabilir.”

Pratik zekâya sahip olanlar ise yıllar boyu biriktirdiği ve içselleştirdiği bil­giyi kullanarak sorunu çözebilir. Kâ­ğıda geçirmenin zor olduğu bu “örtük bilgi”, yönetimdeki ustalığın püf nok­tasıdır. Tüm yararlarına rağmen pra­tik zekâya aşırı ölçüde güvenmek de risklidir. En iyisi pratik zekâyı analitik yeteneklerle beslemek veya okulda öğ­renilenleri pratik becerilerle destekle­mektir.