Prelevman

1- (Import levy) Tarımsal destekle­me programları çerçevesinde ithalata konu olan malların dünya fiyatlarının iç fiyatlardan düşük olması durumunda yerli üreticileri korumak için malların ithalatından aradaki fiyat farkı kadar alınan vergidir. 2- (Export levy) Ta­rımsal destekleme programları çerçe­vesindeki ihracatta malın iç piyasadaki fiyatının dünya fiyatlarından düşük ol­ması durumunda dünya fiyatını düşür­memek için aradaki fiyat farkı kadar vergi uygulanmasıdır.